Hemen Üye Ol
Üye Girişi Yap
TvUzmani.Com'a hoşgeldiniz.
Üye Girişi Hemen Üye Ol

KULLANIM KOŞULLARI

ÖNEMLİ YASAL UYARI
Bu belge, sizlere tvuzmani.com (bundan sonra Tvuzmanı olarak anılanacaktır) sitesinde bulunan tüm hizmetler ile ilgili olarak uygulamaya yönelik ve yasal bilgiler vermek amacıyla hazırlanmıştır. Kullanıcılar, bu websitesini kullanmak veya burada referans yapılan hizmetleri aşağıdaki tüm kullanım şart ve hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Eğer 18 yaşın altındaysanız, lütfen velinize, bakımınızdan sorumlu olan kişilere veya sorumlu diğer kişilere bu kullanım koşullarından bahsedin ve böylece yasal olarak bilinçli bir onay verme ehliyetine sahip bir kişi tarafından burada yazılanların okunup anlaşılmaını sağlayın. Burada yazılı olan kural ve koşulların anlaşılması çok önemli olduğundan, yetişkin biri tarafından bunların gözden geçirilmesini talep etmekteyiz.

İşbu Kullanım Koşullarının sessiz kaldığı hususlarda Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ile birlikte Internet üzerinden yapılan işlemlere ilişkin özel mevzuat hükümleri uygulama alanı bulur.

KULLANIM KOŞULLARI
1. KONU
İşbu kullanım koşulları (bundan sonra “Kullanım Koşulları” olarak anılacaktır), içerikleri ve sunulan hizmetler dahil olmak üzere, Tvuzmanı sahibi olduğu web sayfaları ve çevrimiçi hizmetlere erişim ve bunların kullanımına uygulanacak kuralları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Tvuzmanı bünyesinde web sayfaları ve hizmetleri ile alan adları, bunların türevi niteliğindeki web sayfaları ile diğer bazı bağlı girişimler (tamamı “Tvuzmanı Web Sayfaları ve Hizmetleri” olarak anılacaktır) bulunmaktadır. Ödeme sistemlerin ilişkin olanlar dahil olmak üzere, işbu Kullanım Koşulları, Tvuzmanı Web Sayfaları Hizmetleri kapsamında sağlanan belirli bir uygulama veya hizmete ilişkin başkaca kural ve koşullarla desteklenebilir.

Tvuzmanı’nın web sayfaları ve hizmetlerinin kullanımı, kullanıcı konumundaki ziyaretçileri Kullanım Şartları ve Koşulları yanı sıra belirli bir bölüm veya hizmet için geçerli olan diğer şartları kabul ettiği anlamına gelir. Bu sebeple kullanıcının (aşağıda "Kullanıcı" ya da "Kullanıcılar" olarak anılacaktır) web sitesine ve hizmetlerine erişimde bulunmadan önce işbu "Kullanım Şartları ve Koşulları'nı" çok dikkatli okumalarını ve tam anlamıyla incelemelerini, zaman zaman burada meydana gelebilecek değişiklikleri takip etmelerini önemle tavsiye ederiz. Eğer kullanıcı şartları kabul etmiyorsa Tvuzmanı’nın web sayfalarını ve hizmetlerini kullanmamalıdır.

Tvuzmanı web sayfaları ve hizmetleri bilgilendirme amaçlıdır ve özel pratik bilgiler içerebilir. Tvuzmanı web sayfaları ve hizmetleri ayrıca Tvzumanı’nın ticari marka ve hakları ile ilgili bilgiler ile lisanslandırılan kuruluşlara ilişkin bilgiler içerebilir. Daha önce belirtilenlere rağmen, Tvuzmanı web sayfaları aracılığıyla sağlanan ulaşılabilir içerik (tıbbi, finansal ya da yasal ve diğer başka şeyler) profesyonel tavsiye teşkil etmez, bu nedenle bahsi geçen bilgiler bu amaçlardan herhangi biri için kullanılamaz.

2. TVUZMANI WEB SAYFALARI VE HİZMETLERİNİN KULLANIMI
2.1. GENEL KURALLAR
Tvuzmanı web sayfaları ve hizmetlerine erişim ve kullanım Kullanıcıların sorumluluğu altında gerçekleşir. Kullanıcı her zaman Tvuzmanı web sayfası ve hizmetleri içeriğinin her daim sorumlu ve uygun bir şekilde kullanılacağını taahhüt eder. Tvuzmanı web sayfaları ve hizmetleri Kullanıcıların kişisel kullanımları içindir, bu yüzden açıkça Tvuzmanı tarafından yazılı olarak izin verilmedikçe herhangi bir ticari kullanımda bulunmak yasaktır. Kullanıcı özellikle yasadışı, illegal faaliyette bulunacak ya da iyi niyete ve gizlilik politikasına aykırı davranışlarda bulunmayacağını, fikri mülkiyet haklarını ya da yürürlükteki mevzuatı ihlal edecek herhangi bir harekette bulunmayacağını taahhüt eder. Aynı şekilde Kullanıcı, Tvuzmanı veya üçüncü kişilerin imajını ve yasal haklarını zedeleyecek ya da Tvuzmanı web sayfalarının ve hizmetlerinin normal kullanımına engel olabilecek herhangi bir davranışta bulunmayacağını taahhüt eder.

2.2. KULLANIM KURALLARI
Tvuzmanı web sayfalarına ve hizmetlerine erişim sağlayan Kullanıcı genel olarak aşağıda belirtilen eylemlerden herhangi birini gerçekleştirmeyeceğini taahhüt eder: • Tvuzmanı görüşüne göre herhangi bir şekilde, a) iftira niteliğinde, saldırgan, düşmanca, hakaret içeren, tehditkâr ve taciz edici; b) ayrımcı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık; c) kaba, müstehcen veya pornografik; ya da d) herhangi bir yasadışı faaliyet eylemini teşvik eden veya kışkırtan ya da suç işlendiği çağrısında bulunan nitelikte olduğu düşünülen herhangi bir bilgi, mesaj ya da dosya yayınlama, dağıtılması;
• Herhangi bir şekilde, herhangi bir bilgi, mesaj, ya da dosya yayınlaması veya dağıtılması ve üçüncü kişi hakları ihlali ya da ulusal veya uluslararası hukuku, yönetmelik kuralları ihlali sonucunu doğuracak biçimde a) telif hakkı, patent, tescilli ticari markalar veya diğer fikri veya endüstriyel mülkiyet hakkı; b) gizlilik, onur ve kişinin imajı (özellikle diğer insanlar hakkında kendilerinin onayı olmadan kişisel bilgi paylaşımında bulunmak); c) herhangi bir ifşa girişimi gibi hareketlerde bulunmak;
• Herhangi bir ürün, hizmet ya da malın (ivaz karşılığı olsun veya olmasın) reklamı veya satışı, kişisel hizmet sağlanması teklifi veya forumu herhangi bir surette ticari amaçlı kullanmak;
• Her türlü virüs ya da zarar veren içerik taşıyan bilgisayar dosyaları veya uygulamalarının yayınlanması, dağıtılması ve aktarılması;
• Başka insanların ya da şirketlerin kimliğine bürünüp sahte kimlik oluşturma veya insanlarla ya da organizasyonlarla ilgili ilişkiler uydurma;
• Bilgisayar dilinde flaming olarak bilinen antisosyal, zararlı ya da zararlı eylemler ve uygulamalarda yer almak, spam (gelişigüzel e-posta gönderme), flood mesaj (mesajlar ile kasıtlı yoğunluk), trollük (rahatsız etme), hack (Tvuzmanı ya da kullanıcı çıkarlarına zarar veren program kullanmak), hile (diğer kullanıcıların güvenini suistimal edip Tvuzmanı’nın sağladığı hizmetlerden faydalanmak), ve her türlü diğer zararlı ve hileli eylemlerde ya da uygulamalarda bulunmak;
• Tvuzmanı logosunu ve yaratısı olan unsurları değiştirmek veya yapılan yasal bildirimleri, Tvuzmanı web sayfalarının kullanımına ilişkin kuralları veya bahsedilen haklara atıfları (telif hakkı ya da tescilli ticari marka sembolleri) kaldırmak;
• İlgili forumda konu dışı olan her türlü bilgi ve açıklama yayınlanmak, dağıtmak, ifşa etmek ya da aktarmak.

Tvuzmanı her türlü içeriği silme hakkına sahiptir ve eğer uygun görürse, burada bahsi geçen aykırılıklar da dahil olmak üzere, mevzuata aykırılık durumunda yayınlanan her türlü içeriği herhangi bir formatta kamu otoritelerine bildirme hakkına sahiptir. Ayrıca Tvuzmanı’nın, ilgisiz olduğu sonucuna vardığı veya konu dışı olan ya da gereksiz gördüğü içeriği, anlık mesajları, yayınlanan e-mail mesajlarını ve sair iletileri silme hakkı vardır.

Tvuzmanı kullanıcıların web siteleri ve hizmetlerinde yaptığı hiçbir yorumdan sorumlu değildir ayrıca kullanıcı ya da kullanıcıların her türlü Tvuzmanı web sayfaları ve hizmetleri yönetim kurallarına uymaması sonucu oluşabilecek üçüncü kişilere zarar veren durumlardan da sorumlu değildir. Bahsi geçen kurallara uymayan Kullanıcılar münhasıran sorumlu kabul edilir.

Tvuzmanı’nın kullanıcı tarafından oluşturulmuş hesapların yukarıda belirtilen kurallara uymaması durumunda önceden bildirimde bulunmadan, beklemede olan veya kullanılmış herhangi bir sanal ürün veya kredi geri ödemesinde bulunmadan hesabı kapatmaya yetkisi vardır.

Tvuzmanı’nın ayrıca önceden bildirmeden takdirine göre teknik veya diğer sebeplerden kullanıcı şartları ve koşullarını tek taraflı modifiye edebileceği gibi erişimi geçici olarak askıya alma veya kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkı bulunmaktadır.

Tvuzmanı Kullanıcının ilegal veya yanlış kullanım sonucu portallarda oluşabilecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

Son olarak, Tvuzmanı kamu makamlarının emirlerine uymak ve Tvuzmanı web sitesi aracılığıyla kanunlara karşı gelenlerin kimliğini tespit maksadıyla polisle işbirliği yapma hakkını saklı tutar.

2.3. ÜÇÜNCÜ KİŞİ KONUMUNDAKİLERE VERİLEN LİNKLER
Tvuzmanı web sayfaları ve hizmetleri üçüncü kişilere linkler içerebilir; Tvuzmanı web sayfaları ve hizmetleri işlem veya mal ya da servis satın alma konularında bu üçüncü partiler aracılığıyla işleme müsaade edebilir. Bahsi geçen üçüncü kişi ya da üçüncü kişi web siteleri, bilgi koruma politikaları, kullanım şartları ve koşulları, Tvuzmanı’nın uygulamalarına göre farklılık gösterecektir. Kullanıcılar ile üçüncü kişiler arasında gerçekleştirilen işlemler münhasıran işlemin taraflarını ilgilenddirir ve Tvuzmanı bakımından hiçbir surette sorumluluk veya bağlayıcılık doğurmaz. Tvuzmanı hiçbir şart altında üçüncü kişi veya üçüncü kişi web sayfaları aracılığıyla verilen hizmetlerin içeriğini doğruluğunu, güvenilirliğini ya da kesinliğini, desteklemez, onaylamaz ve bu konularda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Üçüncü kiişler ile ilgili Kullanıcının içerik ile ilgili herhangi bir şikayet, eleştiri ya da şüphesi olması durumunda bu hususun muhatabı doğrudan bahsi geçen üçüncü kişidir.

Kullanıcı açık bir şekilde üçüncü kişilerle iletişim ya da mallar, servisler, kaynaklar ve içerikler ile ilgili anlaşmalardan veya üçüncü kişilerin içerik ile ilişkisinden, reklamlarından ya da ticari politikasından kaynaklanan olası bir hasar ya da kayıp durumunda hiçbir şart altında Tvuzmanı’nın doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul etmiştir.

2.4. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ÜRÜN, HİZMET VEYA TİCARİ MARKALARINA YAPILAN REFERANSLAR
Tvuzmanı web sayfaları ve hizmetleri üçüncü kişilerin ürün, işlem, yayın ya da ticari marka adıyla servisler, alan adları, tescilli marka, ticari kimlik, kayıtlı servis, logo, imalatçı isimlerine yapılan referanslar hiçbir surette Tvuzmanı veya bağlı kuruluşları tarafından sözü edilen üçüncü kişiye ilişkinbir taahhüt veya tavsiye olarak anlaşılamaz. Tvuzmanı web sayfaları ve hizmetleri aracılığıyla reklam verenler verdikleri her türlü online reklam ve reklamcılık ile ilgili hususlarda münhasıran sorumludur.

Eğer kullanıcılar Tvuzmanı web sayfaları aracılığıyla verilmiş linklerde bir hata veya uygunsuz içerik görürse ya da Tvuzmanı web sayfaları ve hizmetleri uygunsuz bir üçüncü kişi içeriği fark ederlerse bu durumla ilgili Tvuzmanı’nı bilgilendirebilirler.

2.5. TVUZMANI WEB SAYFASI LİNKLERİ
Tvuzmanı web sayfaları ve hizmetleri ticari amaçla link verilmesi, tamamen kendi takdirine göre kabul edip etmemekte serbest olan Tvuzmanı’nın onayına tabidir. Tvuzmanı ayrıca verilen izni her zaman iptal etme yetkisine sahiptir. Hiçbir şart altında link veren web sayfası ile Tvuzmanı arasındaki linlerin aktive edilmesi, bunlar arasında herhangi bir surette ticari ortaklık veya iş ortaklığı olduğu manasına gelmez.

Eğer bir kullanıcı ya da şirket Tvuzmanı web sayfalarına link vermek isterse "Kullanım Şartları ve Koşullarında" belirtilen e-mail adresine izin almak için mail göndermelidir. Bahsedilen iznin alınması halinde Kullanıcı sadece ana sayfaya link verebilir ve Tvuzmanı tarafındaın aksi yönde bir izin olmadıkça kullanılacak metin şekillendirilmemiş olmalıdır. Tvuzmanı sayfasına verilecek link Tvuzmanı’nın fikri mülkiyet hakları kapsamında korunan isimler veya başkaca içeriğe zarar verecek, bunları olumsuz biçimde etkileyecek veya değiştirecek türden olamaz; link veren web sitesinin herhangi bir şekilde Tvuzmanı tarafındaın desteklendiği, mali olarak sponsorluk verildiği, aralarında bağlantı olduğu vs. izlenimi veremez. Kullanıcı ya da şirket Tvuzmanı fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde değişiklik yapamayacağı gibi işbu sayfayı başka bir yerden ulaşılabilir bir pencere içinde sunamaz. Ayrıca Kullanıcı, Tvuzmanı tarafından uygunsuz bulunan veya yasadışı, saldırgan, aşağılayıcı, müstehcen, ırkçı, lekeleyici, karalayıcı, yasadışı ve şiddet eylemlerine teşvik edici ve genel olarak ahlaka mugayir ya da kamu politikası ya da genel ahlak normlarını çiğneyen sitelerde Tvuzmanı linki veremez. Tvuzmanı, kendi takdirine göre uygunsuz ya da Tvuzmanı profiline ya da Kullanıcı Şartları ve Koşullarına uymayacak web sayfası linklerini silme hakkına sahiptir. Kullanıcıya başta verilen yetki yetkiler o zamandan sonra otomatik olarak silinecek ve Tvuzmanı ilgili yasal iddiaları ve eylemleri saklama hakkına sahip kabul edilecektir.

2.6. KAYIT
Tvuzmanı web sayfaları ve hizmetleri, bunların herhangi bir bölümüne veya içeriğe erişim için kayıt olma zorunluluğu olabilir.

Eğer kullanıcı kayıt olmak isterse verdiği bilgilerin güncelliğini, güvenilirliğini ve doğruluğunu taahhüt eder. Eğer Tvuzmanı kendi takdirince bilgilerin doğru, güncel ve güvenilir olmadığını düşünürse Kullanıcı hesabını kaldırabilir, buna erişimi askıya alabilir ya da web sayfasına erişimini engelleyebilir.

Kayıt hususunda sorumluluk yetişkinlere yöneliktir. 18 yaşından küçük çocuklar Tvuzmanı web sayfalarını ve hizmetlerini velilerinin açık izni olmadan kullanamaz. Tvuzmanı velilerin ve yasal olarak sorumlu olan kişilerin, Tvuzmanı web sayfalarını kullanırken çocukların eylemlerini denetlemesini tavsiye eder. Ayrıca Tvuzmanı; Kullanıcıları kullanıcı adı ve şifrelerini güvenli bir şekilde saklaması hususunda uyarıda bulunur.

Yine de Tvuzmanı herhangi bir zamanda sizden çocuğunuzun Tvuzmanı web sayfalarını kullanması için gerek gördüğünde imzalanmış ve düzgün doldurulmuş ebeveyn onay formu isteyebilir.

Eğer bir Kullanıcı, bir çocuğun veli onayı olmadan bir çocuğun Tvuzmanı web sayfalarına kayıt olduğunu öğrenirse hemen Tvuzmanı ile profilin silinmesi için irtibata geçmeli ve uygulanabilirse yenisini oluşturmalıdır.

Kullanıcılar, kullanıcı adı, şifre ve hesaplarının gizliliğini ve kişiye özel durumu ile bu hesaplara bağlı aktivitelerin gizliliğini korumakla münhasıran yükümlüdür. Özellikle Kullanıcı üçüncü kişiler tarafından hesaplarına erişimi engellemek için yeterli koruyucu önlemler koymakla yükümlüdür. Bunlara ek olarak Kullanıcı oturumu bittiğinde doğru bir şekilde siteden çıkma sorumluluğunu taşır. Kullanıcı, kullanıcı adı, şifre ve hesabıyla ilgili sahtekarlık içeren herhangi bir durumla karşılaştığı takdirde derhal Tvuzmanı’nı bilgilendirmelidir.

2.7. FORUMLAR VE KAMUSAL İLETİŞİM HİZMETLERİ
Bu "Kullanım Şartları ve Koşulları" adı altında "forum" anlık mesajlaşma servisi, mesajların forumlar ve bloglar aracılığıyla yayınlanması, telefon ve e-mail mesajları gönderilmesi ve Tvuzmanı tarafından sağlanan benzer sistemler anlamına gelir.
Tvuzmanı web sayfalarının herhangi bir forumunda yer alan kullanıcılar aşağıdaki şartlara uymak durumundadır.

Tvuzmanı web sayfalarının forumları değişik kategorilerdeki kullanıcılara hitap eder. Bu sebeple kullanıcılar her bir forumun yapısına saygı göstermelidir. Forumlar yazı aracılığıyla iletişim imkanı sağlar. Tvuzmanı velilerinin eşlik etmediği durumlarda çocukların forumlarda yer almasını yasaklar. Tvuzmanı velilerin çocuklarını forumların kullanımı konusunda eğitmesini tavsiye eder.
Herhangi bir forum aracılığıyla Tvuzmanı web sayfasına gönderilem mesajların Internet üzerinden ulaştırılacağını, bu nedenle gizli tutulmasının mümkün olamayabileceğini kabul eder. Kullanıcı Tvuzmanı web sayfalarının forumları ve servislerinin kişiye özel değil halka açık olduğunu kesinlikle kabul eder. Tvuzmanı forumlarda ya da anlık mesajlaşmada diğer insanların ulaşabileceği ve bu bilgileri kullanabileceği gerçeğini göz önünde bulundurulması hususunda Kullanıcıları uyarır. Tvuzmanı kullanıcının bu tür servislerde kişisel bilgilerini ifşa etmesi durumunda kullanıcının bilgilerini koruyabileceğini garanti edemez, böyle durumlarda sorumluluk kullanıcınındır. Her durumda Tvuzmanı kişisel bilgilerinizi üçüncü şahısların kullanmaması için ve kişisel bilgilerinizin kötü amaçlı kullanılmaması için kullanıcıların forumlarda ve kişisel bilgi istenilen yerlerde farklı işimler ya da takma adlar kullanmasını tavsiye eder.
Forumlara gönderdiği mesajlardan sadece kullanıcılar sorumludur. Hiçbir şart altında Tvuzmanı forumlarda yayınlanan içerik ve görüşlerden sorumlu değildir. Bu sebeple kendi kullanıcı adı altında yayınlanan mesajlardan ve forumlardaki bilgileri kullanma biçiminden kendisi sorumludur. Tvuzmanı herhangi bir sebeple herhangi bir zamanda herhangi bir mesajı veya forumu düzeltme, içeriğini düzenleme ve silme hakkına sahiptir.
Tvuzmanı kullanıcıları forumlara girerken bazı önlemler alması için uyarır. Örneğin; bir kullanıcı herhangi bir forumda yer aldığı takdirde diğer kullanıcıların söyledikleri kişi olmayabileceklerini, tanıdıklarını iddia ettikleri kişileri tanımıyor olabileceklerini, bildiklerini iddia ettikleri şeyleri bilmiyor olabileceklerini göz önünde bulundurmalıdır. Forumlardaki bilgiler güvenilir olmayabilir, bu nedenle Kullanıcıların ticari kararlar veya yatırım kararları gibi önemli kararları, Kullanıcının doğruluğunu teyit edemediği türden bilgilere tamamen veya büyük ölçüde dayanarak vermesi öneirlmez. Tvuzmanı içerik ve bilgilerin doğruluğu konusunda sorumluluk kabul etmez ve bunlara dayalı herhangi bir ticari karar, yatırım kararı ve sair kararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.
Ayrıca Tvuzmanı söz konusu forumlarda konu dışı içerik taşıyan başlıkları, mesajları ve yayınlanan mesajları ve e-mail adreslerini silme ya da düzeltme hakkına sahiptir.
Son olarak Tvuzmanı kullanıcı tarafından oluşturulmuş hesapların forum kurallarına uymaması durumunda önceden bilgilendirme yapma gereksinimi duymadan ve sanal ürünlerin ve beklemekte olan kredilerin iadesini yapmadan hesabı kapatma yetkisine sahiptir.
2.8. DAHİLİ MESAJ KULLANIMI VE DİĞER İLETİŞİM
Bazı Tvuzmanı web sayfaları mesaj gönderilmesine izin verir. Kullanıcı mesajları sadece ticari olmayan amaçlarla kullanabilir. Ticari kullanım ve çoklu mesaj gönderme kesinlikle yasaktır. Otomatik mesaj gönderen programlara izin yoktur. Mesajlar kesinlikle uygunsuz bir dil, içerik ve üçüncü kişilere ait içerik ya da saldırgan, aşağılayıcı müstehcen, ırkçı, iftira içeren, asi genel olarak ahlak kurallarına aykırı, yasadışı sayılabilecek veya suç işlemeye yönelik yasadışı içerik taşımamalıdır. Bu kullanım ve şartlara uymayan mesajlar kesinlikle gönderilmemelidir ve bu tarz mesajların gönderilmesi tamamen kullanıcı sorumluluğundadır.
Tvuzmanı bu kurallara uymayan hesap veya hesapları hiçbir ön bildirimde bulunmadan ve sanal ürünlerin ve beklemede olan veya kullanıcı tarafından kullanılmış kredilerin geri ödemesinde bulunmadan hesabı ya da hesapları kapatma yetkisi vardır.

2.9. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Tvuzmanı, Tvuzmanı web sitelerine gerekli işlemler için uygun olan güvenlik önlemleri ve güvenlik teknolojileri koymuştur. Tüm bunlara rağmen Tvuzmanı hiçbir şekilde virüs dışı elemanlardan kaynaklanabilecek (program hataları gibi) bilgisayar sistemi değişiklikleri ya da Tvuzmanı web sitelerine erişimi engelleyecek şeyleri garanti edemez ve sorumluluk kabul etmez.

2.10. ÇEREZLERİN (COOKİES) KULLANIMI
Tvuzmanı web siteleri tarama ve web sayfalarının doğru çalışmasını ve görüntülenmesini sağlamak için çerezler (sunucunun kişinin web sitesine erişim için bilgisayarına gönderdiği küçük bilgisayar dosyaları) kullanabilir. Kullanıcılar tarayıcıları (Mozilla, Chrome vb..) aracılığıyla çerez kullanımını sağlayabilir ya da engelleyebilir. Hiçbir şart altında Tvuzmanı çerezleri kullanıcı bilgilerine erişmek veya benzer bir amaçla kullanmaz.

2.11. KULLANICILARIN KATILIMI:
Tvuzmanı sağlanan ürünler ve servisler ve Tvuzmanı web sayfaları hakkındaki önerileri ve yorumları için kullanıcılara teşekkür eder. Tvuzmanı şirket içi politikası Tvuzmanı’nın önceden belirlediği dışında herhangi bir fikri, öneriyi ya da yaratıcı içeriği kabul kabul etmez. Bu politikanın amacı; örneğin, şirket çalışanları bir proje tasarladığında, diğer insanların, bu projenin kendi projelerine benzer olduğunu düşünmesi gibi yanlış anlaşılmaları önlemektir. Bu sebeple kullanıcılar temalar, fikirler, scriptler veya orjinal grafik materyalleri gibi özgün ve yaratıcı çalışmalarını göndermekten kaçınmalıdır. Tvuzmanı şirket hizmetleri ve ürünleri ile ilgili kullanıcıların önerilerine değer verir fakat Tvuzmanı, kullanıcıların kendisini ürünler ve hizmetlerle ilgili yorumlarla kısıtlamaktan ve fikir, öneri ve kendi yarattıkları içerikleri göndermekten kaçınmalarını önerir.
Tvuzmanı web sayfalarının, online hizmetleri ve bazı bölümleri belli faaliyetlerde (anlık mesajlaşmayla sohbet, forumlarda mesajlar yayımlanması, bloglar ya da yarışmalarda yer almak gibi) ya da içerik, öneriler, fikirler, tercihler yorumlar veya (aşağıda belirtilen "gönüllü katılım" gibi) benzer bilgiler içeren içeriklere katılıma teşvik edebilir. Bir önceki paragrafta belirtilenler tüm gönüllü katılımlara uygulanacaktır.
Kullanıcı, gönüllü katılımda bulunmakla Tvuzmanı tarafından hiçbir ücret ödenmeyeceğini bilerek, beklentisi olmaksızın veya katkı beklemeksizin kendi iradesiyle kabul etmiş olur. Bu sebeple kullanıcı, belirtilen içerikte Tvuzmanı ile hiçbir ticari, anlaşmaya dayalı veya yasal ilişki içerisinde olmadığını kabul etmektedir. Özellikle hiçbir şart altında gönüllü katılım için yapılan davetler bir teklif değildir, yetki, lisans veya Tvuzmanı fikir mülkiyetinden esinlenilerek kurulmuş bir iş ya da Tvuzmanı’nın kendi içerik oluşturmasıyla iş birliği yapılmış değildir.
Bu sebeple Kullanıcı Tvuzmanı’na gönderilen her çeşit içerik hiçbir şekilde davetiye olarak kabul edilmediğini, fikir mülkiyeti hakları altında korunduğunu anlamış ve kabul etmiştir. Kullanıcı, kendi rızasıyla içeriği gönderdiğinden ve Tvuzmanı gönderilen içeriği kullanma hakkına sahip olduğundan, gönderene karşı hiçbir yükümlülük altına girmeden uygun görülmesi halinde, tüm yasal ve hukuksal haklarından feragat etmiş olduğunu kabul eder.
Eğer kullanıcı Tvuzmanı’nın materyallerin gönderilmesine ilişkin politikasını kabul etmiyor ise; Tvuzmanı’na her türlü materyal gönderiminden kaçınmalıdır.

Eğer kullanıcı tarafından gönderilen içerik herhangi bir fikri ve sınai mülkiyet hakkı tarafından korunuyorsa kullanıcı içerik yayınlandığında ya da Tvuzmanı web sitelerine gönderildiğinde ya da koyulduğunda otomatik olarak ve gayri kabili rücu olarak: • Gösterimi, çoğaltılması, dağıtımı, kamuya bildirimi, kullanıma sunulması, dönüştürmesi, değiştirilmesi, yayımlanması, Tvuzmanı veya Tvuzmanı’nın yetkilendirdiği kişiler tarafından herhangi bir surette türev ürünlerin ve herhangi şekilde ticari kullanımının geliştirilmesi için telif hakkı ve (mevcut ise) ruhsatlandırma ile sınırlı olmaksızın, Kullanıcının içeriğinin dünya çapında olduğu tüm hakların Tvuzmanı’na devir ve teslim edilmesi ile herhangi bir şekilde ve herhangi bir sebeple, an itibariyle bilinen ya da gelecekte tasarlanabilecek herhangi bir yükümlülük olmaksızın tamamen veya parçalar halinde Kullanıcıya veya üçüncü şahıslara tüm vade süresince, (olası uzatmalar ve yenilemeler ile birlikte) yürürlükteki tüm hakların yürürlükteki düzenlemelerin izin verdiği ölçüde her zaman için ödenmesi;
• Kullanıcının, dünyanın herhangi bir yerinde sahip olabileceği içeriğe ilişkin tüm haklardan feragat ettiğini
• Tvuzmanı’nın yukarıda gösterilen onay, devir, izin ve feragatlerde bulunabilmesi için gereken tüm yetkileri sağlayacak biçimde imza atabilmek ve tvuzmanı tarafından gerekli görülen diğer işlemleri yapabilmek için Tvuzmanı’nı vekil tayin ettiğini
• Gönderilen içeriğin sahibi olduğunu ve bu Kullanım Koşullarını kabul etmek için gerekli yasal ehliyete sahip olduğunu;
• Kullanıcının içeriğinin kendisi veya üçüncü kişiler bakımından herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmadığını ve Tvuzmanı’nın bu içeriğin kullanılması veya yayılması hususunda hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Tvuzmanı, burada sayılan kuralları ihlal eder nitelikte sayılan formatlardan herhangi biri ile gönderilen ve yayımlanan herhangi bir içeriği silmek hakkını ve gerektiğinde bu içeriği polise vermek hakkını haizdir.
Tvuzmanı’nın web sayfalarını kullanarak mevzuata aykırı davranan herhangi bir Kullanıcının kimliğini tespit için Tvuzmanı, emirlere uygun olarak üçüncü ülkeleri de kapsayacak şekilde, herhangi bir kamu otoritesi ve polis ile iş birliği yapmak haklarına sahiptir.

3. VERİ KORUMA
Tvuzmanı için bilgilerinizin gizliliği önemlidir, bu sebeple Tvuzmanı web sayfasından şirketin Gizlilik Politikasına erişmenizi öneririz. Gizlilik politikası "Kullanım Şartları ve Koşulları'nın" tamamlayıcısı niteliğindedir.

4. FİKRİ MÜLKİYET BAKIMINDAN İÇERİK VE BİLGİNİN SAHİBİ
Tvuzmanı web sayfalarındaki içerik; Türk fikri ve sınai mülkiyet hukuku, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar ve geçerli olabilecek diğer kurallar çerçevesinde korunmaktadır. Tvuzmanı web sayfalarında bulunan tüm bilgiler Tvuzmanı veya bağlı şirketlerinin veya ortak şirketlerinin ve/veya devredilen veya devralanların fikri mülkiyetidir. Tüm tescilli markalar, hizmet markaları ve ticari ünvanlar Tvuzmanı ya da bağlı şirketleri ve/veya devreden veya devralanların malıdır. Yukarıda sözü edilen içeriğe ait tüm logolar, karakterler, animasyonlar, scriptler, isimler ve elemanlar Tvuzmanı veya bağlı şirketlerinin ya da ortak şirketlerinin ve/veya devreden veya devralanların tek ve münhasır mülkiyetindedir.
Tvuzmanı web sayfalarındaki bilgileri ticari ya da yayımlamak amaçlı kullanmak kesinlikle yasaktır. Ayrıca, Tvuzmanı’nın online hizmetlerinin pazarlanması, çoğaltılması, halka arzı, dağıtılması, kullanılabilir hale getirilmesi, düzenlenmesi, gösterilmesi, satılması, açık arttırmalarda kullanılması, kiralanması, borç verilmesi, satışa sunulması, takas edilmesi ya da herhangi bir yazının, grafiğin, fotoğrafın, görsel veya sesli içeriğinin ve Tvuzmanı web sayfalarının diğer içeriklerin herhangi bir form veya ortamda hali hazırda ya da yeni geliştirilmiş veyahut Tvuzmanı’na yazılı ön bildirimde bulunulmadan yapılacak gelecek teknolojilerin kullanılması kati suretle yasaktır. Yukarıda ifade edilenlerden, işletim için ihtiyaç duyulan her türlü eylem ve Tvuzmanı web sayfalarının Kullanıcıları tarafından normal kullanımı muaf tutulur.
Ayrıca Tvuzmanı web sayfalarının içeriğine dayalı ürünler, hizmetler, yazı tipleri, ikonlar, bağlantı düğmeleri, masaüstü duvar kağıtları, masaüstü temaları, kartpostal, e-greetings ve ürünler gibi çalışmalar üretmek yasaktır. Tvuzmanı lisansı ve Tvuzmanı önceden, yazılı rızası (satış, takas için ya da bir hediye olarak) olmadan ticari olarak dağıtılamaz. Kullanıcı fikri ve sınai mülkiyet ile ilgili yasal bildirimlere tabi içeriği sağlam tutmak için münhasır bölümden izin verildiğinde ev kullanımı için tek bir bilgisayara yükleyebilir. Diğer amaçlar için içeriğin herhangi bir şekilde değiştirilmesi veya kullanılması Tvuzmanı’nın fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlalini teşkil eder.
Kullanıcı Tvuzmanı web sayfasına ya da servislerine zarar verebilecek, bu servisleri iptal edecek ya da aşırı yüklenmeye sebep olacak şekilde Tvuzmanı web sayfalarını veya servislerini kullanamaz ya da diğer insanlar tarafından herhangi bir web sayfasının kullanımına ve bundan keyif alınmasına müdahale edemez. Kullanıcı herhangi bir web sayfasına yetkisi olmadan erişmeye çalışamaz ya da diğer hesaplara, bilgisayar sistemlerine veya ağ bağlantılarına, hack yoluyla, şifreleri kırarak veyahut diğer yöntemlerle erişmeye çalışamaz. Kullanıcı ulaşılabilir olmayan Tvuzmanı web sayfaları içerik veya bilgilerine hiçbir suretle ulaşamaz veya ulaşmaya çalışamaz.
Eğer kullanıcı Tvuzmanı izniyle Tvuzmanı web sayfasından bilgisayar uygulamaları indirirse, Tvuzmanı tarafından verilmiş özel ya da ev kullanımı için verilen lisans doğrultusunda kullanıcı; gerek dosyalardaki, gerekse uygulamalardaki resimleri ya da uygulamaya eşlik eden verileri (bundan böyle “uygulamalar” olarak anılacaktır) kullanmak için Tvuzmanı tarafından yetkilendirilecektir. Kullanıcı uygulamalar üzerinde herhangi bir mülkiyeti olmadığını kabul etmektedir. Kullanıcı hiçbir şekilde yeniden dağıtım, satış, açık arttırma, yeniden derleme, ters mühendislik uygulama, parçalarına ayırma, kaynak kodlarını çıkartma ya da uygulamaların kaynak kodlarını tespit etmeye çalışma yetkisine sahip değildir.

Tvuzmanı, bir Kullanıcı fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde, üçüncü kişilere karşı şikayette bulunmak amacıyla bir süreç tasarlamıştır. Bu halde, Kullanıcı, Tvuzmanı’nın kayıtlı ofisine aşağıda belirtilen noktaları içeren yazılı bir bildirimde bulunmalıdır: • İhlal edildiği iddia edilen münhasır fikri mülkiyet hakkı sahibi adına yetkili kişi tarafından fiziksel ya da dijital imza;
• Korunmuş işin tanımlanması;
• Fikir mülkiyeti haklarını ihlal ettiği iddia edilen materyallerin ve yerinin tanımlanması;
• Şikayette bulunan kişinin iletişim bilgileri, tam ad, adres, telefon, e-posta adresi ve TC Kimlik numarası, pasaportunun bir sureti veya buna eşdeğer belgeleri;
• İhlalin ve verilen bilgilerin doğruluğunu bildiren bir açıklama;
• İddia önemini değerlendirmek için Tvuzmanı herhangi bir bilgi ya da kanıt içeren her tür bilgi.

Böyle bir şikayeti göndermek, şikayetçinin Tvuzmanı veri ve bilgileri kullanmaya ilişkin yetkilendirdiği anlamına gelir. Kullanıcı, böyle bir şikayette bulunmakla, Tvuzmanı’nı konu hakkında herhangi bir karar vermesi için bir yükümlülük altına sokmadığını kabul eder.

5. KULLANICI SORUMLULUKLARI
Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve sair hüküm ve şartların kendisi tarafındaın ihlal edilmesi nedeniyle tazminat talep eden üçüncü kişilerin oluşabilecek tüm zararları nedeniyle oluşabilecek her türlü yükümlülükten dolayı Tvuzmanı, bağlı kuruluşları, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, bilgi tedarikçileri ile lisans sağlayıcıları ve lisans verilen kişilerin uğrayabilecekleri tüm zararları, makul ölçüde avukatlık masrafları da dahil olmak üzere, karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

6. SINIRLI SORUMLULUK
Hiçbir şart altında Tvuzmanı ihmallerden kaynaklanan durumlar ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla: doğrudan ya da dolaylı zararlar, beklenmedik olaylar vb durumlar ve herhangi bir Tvuzmanı web sayfası, online servisler ya da içeriği ve fonksiyonlarının kullanılamaması durumunda oluşabilecek olası hasar ile ilgili bilgilendirmeyi yapmış olur. Kullanıcı’nın Tvuzmanı web sayfaları, hizmet ve servisleri kapsamındaki aktiviteleri nedeniyle oluşması muhtemel zararlar, kayıplar ve bunlara ilişkin hukukî nedenlerle ortaya çıkacak zararların tamamından sorumlu olmayacağı, tazminat tavanının Kullanıcı’nın ödediği para ile €100’dan hangisi daha büyük bir rakama işaret ediyorsa onunla sınırlı olacağı kabul edilmiştir.

7. TADİLLER
Tvuzmanı kendi takdirince bu kullanım şartları ve koşulları maddelerini değiştirme ya da yeni madde ekleme ve çıkartma hakkına sahiptir.
Bu sebeple tvuzmanı yeni "Kullanım Şartları ve Koşulları"nı ve/veya Gizlilik Politikasını Kullanıcının bildirdiği son e-posta adresine gönderir; tvuzmanı ayrıca bu Kullanım Şartları ve Koşulları'nda atıfta bulunulan söz konusu değişiklik, modifikasyon, ek veya kaldırmaları da görünür bir bildirim ile web sayfasında yayımlayacaktır.
Her türlü değişiklik derhal ve otomatik olarak Tvuzmanı web sayfasında yayımlanmasıyla yürürlüğe girer.

8. SÜRE
Bu Kullanım Şartları ve Koşulları ve Gizlilik Politikası ve Tvuzmanı tarafından hazırlanan diğer şartlar başka şartlar ile değiştirilinceye kadar veya tvuzmanı bunları aşağıdaki gibi feshedinceye kadar geçerlidir.
Tvuzmanı hiçbir açıklama veya önceden bilgilendirme yapmadan Tvuzmanı web sitelerine erişimi engelleyebilir. Herhangi bir Tvuzmanı web sayfasının işlemi bittiğinde kullanıcı bunları kullanmayı bırakmayı ve elde edilen tüm içeriğin (kullanım koşulları ve şartları tarafından düzenlenmiş olmuş ya da olmamış herhangi bir kopyası) yok edileceğini taahhüt eder.

9. GENEL HÜKÜMLER
Eğer Kullanım Şartları ve Koşulundaki herhangi bir şart geçersiz, yasadışı ya da uygulanamaz sayılırsa hükümlerin kalanı geçerliliğini korur ve uygulanabilirliğini etkileyen bir şart olmadığı takdirde yürürlüğe devam eder.
Tvuzmanı’nın zaman zaman bu hükümlerin uygulanmasından feragat etmesi tüm Kullanım Şartları ve Koşullarından ya da herhangi bir Tvuzmanı hükmünden feragat ettiği anlamına gelmez.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YERİ
Bu Kullanım Şartları ve Koşulları Türk hukukuna tabidir ve buna uygun olarak yorumlanmak zorundadır.
Kullanım Şartları ve Koşulları ile ilgili ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlığın çözümünde, Bursa Merkez Adliyesi ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Kullanıcılar açıkça diğer mekanlardan feragat edebilir, bu sebeple dava edilebilir herhangi bir eylem ya da iddia mahkemelerde ve Bursa, Türkiye mahkemelerinde gerçekleşir.